Pages

Sunday, 2 August 2015

Galakan Untuk Bekerja

1)عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» 
Maksudnya: Nabi SAW ditanya tentang hasil apa yang paling baik? Nabi bersabda: Iaitu amal yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya dan segala jual beli yang suci.

Syarat menurut istilah fuqahak ialah sesuatu perkara yang bergantung atasnya kewujudan sesuatu tetapi sesuatu yang wujud itu tidak termasuk sesuatu perkara yang asal tadi (Nur al-Din `Itr, c. 7, 2000, 583). 

Syariat Islam telah memfardukan beberapa syarat yang mana kesahan sesuatu jual beli bergantung kepadanya bagi menjadikan sesuatu akad terlaksana serta mengikuti maslahah `ammah dan khassah, juga untuk memelihara sesuatu akad daripada rosak. Oleh yang demikian, syarat di dalam syariat Islam terbahagi kepada beberapa bahagian (Nur al-Din `Itr, c. 7, 2000, 583)

1. Syarat-syarat tentang sighah: contohnya ijab dan qabul bersesuaian, tidak menta`liqkan jual beli dengan syarat, tiada tempoh tertentu untuk pemilikan, dan sebagainya.
2. Syarat-syarat tentang orang yang berakad: iaitu ia mestilah berkelayakan untuk bermuamalah.
3. Syarat-syarat tentang produk: mestilah produk yang bernilai, boleh diserahkan, dapat dimanfaatkan menurut syarak iaitu suci daripada najis, produk yang wujud dan dimaklumi.
4. Syarat untuk terlaksananya akad: iaitu pemilikan terhadap produk (Nur al-Din `Itr, c. 7, 2000, 583).

Galakan Untuk Bekerja
Para sahabat begitu memberi perhatian terhadap sesuatu perkara yang afdal untuk agama dan dunia mereka. Oleh yang demikian, mereka banyak bertanya Nabi SAW untuk tujuan itu. Berdasarkan hadith yang dipaparkan di atas, mereka bertanya mengenai pekerjaan yang terbaik untuk dilakukan. Pekerjaan yang dimaksudkan di sini ialah usaha pencarian rezeki dan sumber kehidupan. Lalu Nabi SAW menjawab soalan mereka dengan bersabda: "Amal yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya". Walaupun di dalam hadith menyebutkan lelaki sahaja, maka wanita pun termasuk juga. Pekerjaan yang dimaksudkan itu ialah yang berbentuk pembuatan dan pertanian dan segala pekerjaan yang menggunakan fizikal. Setelah itu Nabi SAW bersabda: "dan segala jual beli yang suci" dengan maksud mestilah menepati hukum-hakam syarak untuk mengesahkan sesuatu jual beli, beretika, tiada unsur penipuan, tiada jahalah, dan tidak mempromosikannya dengan sumpah (Nur al-Din `Itr, c. 7, 2000, 583).

Hadith di atas merupakan dalil akan kelebihan bekerja. Selain itu, bekerja juga merupakan perkara wajib dalam Islam berasaskan kepada banyak dalil. Namun begitu, kebanyakan manusia seringkali melalaikan pekerjaan serta banyak menangguhkan kerja, berada di zon selesa, tidak banyak berfikir mengenai kerja, serta banyak pula terlibat aktiviti yang melanggar syarak ketika bekerja (Nur al-Din `Itr, c. 7, 2000, 583).
      
Terdapat kelebihan bagi mereka yang bekerja dengan tangan sendiri (Nur al-Din `Itr, c. 7, 2000, 583). Perniagaan juga terdapat kelebihannya di dalam Islam dengan syarat aktiviti yang dijalankan mestilah bersih serta menepati syarak (Nur al-Din `Itr, c. 7, 2000, 584).

Hadith juga menjadi dalil akan kelebihan kerja yang menggunakan akal fikiran yang banyak seperti dalam bidang ilmu. Justeru, Islam mengiktiraf akan pemilikan harta intelek (Nur al-Din `Itr, c. 7, 2000, 584).  

Pekerjaan yang halal itu merupakan ibadah di dalam Islam (Nur al-Din `Itr, c. 7, 2000, 584)

Oleh itu, pekerjaan yang dilakukan oleh kita pada hari ini adalah menepati kehendak Nabi SAW dengan syarat pekerjaan yang kita lakukan itu mestilah menepati syarak.

Wallahua`lam.       

Saturday, 13 October 2012

Sumber Hukum Imam al-Bukhari: Al-Quran al-Karim

Dalam mengistinbatkan hukum-hakam, maka para fuqahak perlu bersumberkan kepada al-Quran al-Karim kerana ia adalah sumber utama dalam pensyariatan. Walaupun seseorang itu pakar dalam hadith serta menghafaz banyak hadith, dari sudut pengamalan maka ia perlu mendahului al-Quran berbanding sumber-sumber yang lain. Oleh yang demikian, al-Quran adalah satu subjek yang perlu diberi perhatian berat oleh umat Islam, terutamanya mereka yang terlibat dengan kerja-kerja dakwah, fatwa, dan sebagainya. Dalam hal ini, Imam al-Bukhari boleh dijadikan contoh utama dalam berinteraksi dengan al-Quran, di mana beliau akan mendahulukan al-Quran daripada sumber-sumber yang lain dalam mengistinbatkan hukum. Dalam coretan ini, saya akan kemukakan hal tersebut agar bermanfaat kepada kita semua.

Imam al-Bukhari Mendahulukan al-Quran Berbanding al-Sunnah Dalam Berijtihad

Al-Quran adalah sumber hukum utama bagi Imam al-Bukhari. Al-Sunnah pula sebagai penjelas atau penerang kepada hukum-hakam yang disebutkan secara ringkas dalam al-Quran. Bukti Imam al-Bukhari mendahulukan al-Quran daripada al-Sunnah, boleh dilihat dalam karyanya Sahih al-Bukhari, di mana dalam banyak tempat, beliau akan kemukakan ayat al-Quran terlebih dahulu, kemudian baru diikuti hadith Nabawi. 

Contohnya dalam Kitab al-Hajj:
باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ ) . ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) 

Maksudnya: "Bab firman Allah Taala: Haji itu dimaklumi akan bulan-bulannya. Sesiapa yang menetapkan dalam dirinya untuk menunaikan haji dalam bulan2 tersebut, maka janganlah ia bersetubuh, melakukan kefasikan, dan berbalah dalam menunaikan haji. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan. Katakanlah ia merupakan waktu bagi manusia dan musim haji".

Setelah Imam al-Bukhari mengemukakan ayat al-Quran, maka beliau membawa kata-kata sebahagian sahabat mengenainya iaitu:
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَكَرِهَ عُثْمَانُ - رضى الله عنه - أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ .

Maksudnya: "Berkata Ibn `Umar RA: Bulan-bulan haji itu ialah Syawal, Dhu al-Qa`dah dan sepuluh hari daripada bulan Dhu al-Hijjah. Ibn `Abbas RA berkata: Antara perkara sunnah ialah tidak berihram haji melainkan pada bulan-bulan haji. `Uthman RA tidak suka berihram yang bermula di Khurasan atau Karman".

Setelah itu, barulah Imam al-Bukhari membawakan dalil daripada hadith. (Sila rujuk Kitab al-Hajj, no. hadith 1560).

Sekiranya diperhatikan dalam karya Sahih al-Bukhari, didapati bahawa Imam al-Bukhari banyak menyandarkan kepada ayat-ayat al-Quran dalam mengistinbatkan hukum-hakam. Dalam karnya sahihnya, terdapat lebih 50 tempat.

Contoh:
باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - « أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ » . وَقَالَ « لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ » . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالاِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ )
Maksudnya: "Bab penyebutan mengenai al-`Isha' dan al-`Atmah dan sesiapa yang memandangnya dengan makna yang luas. Abu Hurayrah berkata: Daripada Nabi SAW: Solat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang munafik ialah Isyak dan Subuh. Nabi SAW bersabda: Sekiranya mereka tahu apa yang terdapat pada waktu Isyak dan Subuh. Abu `Abd Allah berkata: Kata-kata yang terpilih ialah penggunaan istilah Isyak itu adalah berdasarkan firman Allah: Setelah solat Isyak".

Berdasarkan tarjamah bab di atas, menunjukkan bahawa Imam al-Bukhari lebih memilih perkataan Isyak berbanding `atamah, kerana berdalilkan kepada firman Allah Taala. Permasalahan ini kemungkinan tidak dipandang penting oleh masyarakat kerana sememangnya kita telah menggunakan perkataan "Isyak" untuk solat Isyak. Perkataan ini begitu makruf di kalangan kita. Apa pun, perkataan ini mengandungi kisah di negara Arab pada zaman Nabi di mana ada ketikanya mereka menggunakan perkataan `atamah untuk solat Isyak. Imam al-Bukhari memilih perkataan Isyak berbanding `atamah kerana berdalilkan ayat al-Quran.

Pentafsiran Imam al-Bukhari terhadap ayat al-Quran adalah merujuk kepada hadith iaitu hadith adalah sebagai penjelas kepada makna al-Quran, penerangan terhadap sebab-sebab ayat diturunkan, penerangan mengenai naskh al-Quran, dan sebagainya. 

Selain itu, sekiranya dirujuk kepada Kitab al-Tafsir yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari, terdapat banyak juga tempat di mana Imam al-Bukhari menerangkan makna ayat al-Quran berdasarkan kepada mufradat dalam bahasa Arab semata-mata. Hal ini menunjukkan mengenai pemahaman yang dalam Imam al-Bukhari terhadap ayat-ayat al-Quran serta kemahirannya yang tinggi dalam bahasa Arab. Sememangnya beliau berkelayakan untuk berijtihad dalam hukum-hakam kerana kebolehan beliau ini. 

Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlu kembali kepada al-Quran kerana inilah sumber utama umat Islam dalam melayari kehidupan yang penuh mencabar ini. Al-Quran adalah pemutus segala-galanya, tiada sumber lain yang boleh mengatasai al-Quran. Hadith Nabawi pula adalah sebagai penjelas kepada makna al-Quran yang disebutkan secara ijmal  di dalamnya. Semoga kita mendapat banyak manfaat dari interaksi Imam al-Bukhari terhadap ayat al-Quran yang menunjukkan bahawa al-Quran adalah segala-galanya buat kita. 

Wallahua`lam...

Fikah Imam al-Bukhari

Umat Islam di Malaysia tidak perlu merasa terganggu dengan kehadiran fikah Imam al-Bukhari di negara ini. Sebenarnya fikah ini diterima baik oleh para ulama sama ada di Timur Tengah, mahupun di Nusantara. Walaupun fikah ini adalah begitu asing di kalangan masyarakat Melayu, tidak bermakna ianya tidak boleh dikaji. Ianya amat menarik untuk dikaji kerana fikah yang terhasil dari kajian yang dilakukan adalah berasaskan kepada hasil ijtihad seorang imam mujtahid yang hebat iaitu Imam al-Bukhari. Oleh yang demikian, saya selaku pengkaji kepada fikah Imam al-Bukhari, rasa bertanggungjawab untuk mendedahkan fikah beliau kepada umum. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengamalkan fikah dalam kehidupan seharian kita dengan penuh bijaksana dan bermanhaj.

Fikah Imam al-Bukhari

Imam al-Bukhari adalah seorang imam di dalam agama. Dalam periwayatan hadith, beliau akan memilih hadith yang paling sahih kedudukannya. Hal ini diakui sendiri oleh para ulama di mana mereka meletakkan kedudukan Sahih al-Bukhari pada kedudukan teratas berbanding karya-karya hadith lain. 

Walaupun Imam al-Bukhari terkenal sebagai ahli hadith di kalangan masyarakat Melayu, sebenarnya beliau juga adalah seorang yang begitu fakih terhadap dalil-dalil yang digunakannya. Sekiranya diperhatikan kepada karya Sahih al-Bukhari yang dilakukannya, maka fikah yang terhasil dari karya tersebut berasaskan kepada usul dan manhaj yang dipegang oleh Imam al-Bukhari. Karya yang dikarang itu bukan semata-mata pengumpulan terhadap hadith sahaja, malahan mengandungi metode yang cukup kemas untuk dipersembahkan kepada para pembaca. Oleh yang demikian, terdapat usul fikah Imam al-Bukhari yang terkandung menerusi karya sahihnya. 

Mengetahui usul Imam al-Bukhari dalam fikah serta manhaj yang dilaluinya, sama ada usul tersebut berbeza atau bersamaan dengan imam-imam yang lain, maka amat penting untuk diketahui. Hal ini dapat membantu seseorang itu mengetahui sejauh mana perbezaan antara usul mazhab imam yang terkenal seperti empat mazhab dengan usul madrasah fuqahak di kalangan ahli hadith. Tambahan pula, Imam al-Bukhari adalah seorang imam di kalangan fuqahak ahli hadith. 

Selain itu sekiranya diteliti, banyak juga usul Imam al-Bukhari yang bersamaan dengan usul madrasah ahl al-ra'y, mengisyaratkan bahawa khilaf yang besar berlaku antara madrasah ahli hadith dan ahli al-ra'y, sebenarnya bukan dari dari sudut manhaj, tetapi dari sudut pengaplikasian terhadap manhaj dan usul dalam membincangkan mengenai permasalahan fikah. Khilaf dalam permasalahan furu` di kalangan ulama, dan dalam masa yang sama usul dan manhaj mereka adalah sama, banyak kembali kepada faktor banyak atau sedikit dalil yang digunakan, atau pemahaman yang berbeza terhadap dalil-dalil. Inilah punca berlaku perbezaan pandangan antara dua madrasah penting ini. Guru penulis iaitu Prof Madya Dr Abdul Aziz Hanafi pernah menyebutkan bahawa peratusan khilaf yang berlaku di kalangan ulama adalah sedikit sahaja, berbanding persepakatan yang wujud di kalangan mereka. Hal ini dirujuk kepada kesamaan manhaj yang digunakan oleh mereka.

Pengkajian mengenai fikah Imam al-Bukhari menatijahkan bahawa kesesuaian manhaj dalam berijithad di kalangan ulama adalah begitu besar sekali. Hal ini juga menunjukkan bahawa metode ijtihad antara fuqahak dan ahli hadith adalah sama sahaja. Golongan yang mengatakan berlaku perbezaan yang besar dari sudut manhaj ijtihad antara ahli hadith dan ahli fikah adalah tidak benar sama sekali. Manhaj ijtihad mereka adalah sama sahaja.

Pengkajian terhadap fikah Imam al-Bukhari juga menunjukkan bahawa cara berinteraksi dengan sumber-sumber primer syariat Islam iaitu al-Quran dan al-Sunnah, mestilah berdasarkan kepada disiplin ilmu yang dibincangkan oleh para ulama dalam Usul Fiqh. Oleh yang demikian, bagi mereka yang meminati fikah Ahli Hadith, mereka perlu mengetahui perkara asas dalam ilmu Usul Fiqh agar pemahaman mereka terhadap al-Quran dan Hadith adalah tidak lari jauh daripada disiplin ilmu yang dituruti sendiri oleh para fuqahak di kalangan ahli hadith dalam mengistinbatkan hukum-hakam.    

Mazhab Imam al-Bukhari

Imam al-Bukhari dinisbahkan oleh kebanyakan ulama sebagai beraliran madrasah Ahli Hadith. Namun begitu, terdapat ramai juga di kalangan pengkaji mengatakan bahawa Imam al-Bukhari memiliki mazhabnya yang tersendiri yang berlainan daripada madrasah Ahli Hadith. Setakat penelitian penulis terhadap kajian-kajian lepas mengenai fikah Imam al-Bukhari, didapati bahawa pandangan yang rajih ialah Imam al-Bukhari memiliki mazhabnya yang tersendiri yang berlainan daripada mazhab-mazhab yang lain. Hal ini merujuk kepada kemampuan beliau yang tinggi untuk mengistinbatkan hukum-hakam daripada al-Quran dan Hadith secara terus. 

Mazhab Imam al-Bukhari tidak tersebar bukan bermakna orang tidak mahu mengikuti mazhabnya tetapi disebabkan beberapa faktor yang munasabah seperti tiada murid yang berusaha menukil pandangan dan fikahnya, sedangkan para murid adalah sangat penting dalam menyebarkan mazhab seseorang guru. Nasib mazhab Imam al-Bukhari adalah sama sahaja dengan mazhab fikah imam lain yang tidak berkembang seperti mazhab Abu al-Layth bin Sa`d, al-Awza`i dan sebagainya. Tidak berkembang mazhab mereka tidak bermakna mereka berijtihad dengan cara yang salah, tetapi disebabkan beberapa faktor yang antaranya telah disebutkan di atas.

Walaupun mazhab Bukhari tidak tersebar di kalangan masyarakat, namun karya sahihnya ditelaah oleh para ulama. Mereka juga berdalil dengan hadith-hadith yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari. Para fuqahak dalam mazhab tertentu yang pada hari ini turut menguatkan hujah mereka dengan menggunakan hadith Sahih al-Bukhari. Hal ini menggambarkan bahawa seseorang fakih, apabila berhujah dengan hadith yang terdapat di dalam Sahih al-Bukhari, maka akan memberi ketenangan kepada jiwanya untuk mengeluarkan sesuatu hukum. Ini bermakna, Sahih al-Bukhari yang dihasilkan oleh Imam al-Bukhari memberi kesan yang cukup mendalam terhadap umat Islam dalam membincangkan hal yang berkaitan dengan hukum-hakam.

Ciri-ciri Manhaj Ijtihad Imam al-Bukhari

1] Mengikat hukum dengan dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah, menyokong hukum yang diijtihadkan dengan mengemukakan kata-kata imam yang memberikan pandangan terhadap permasalahan yang dikemukakan yang terdiri daripada kalangan sahabat dan orang selepas sahabat. Ciri pertama ini menggambarkan bahawa fikah Imam al-Bukhari kaya dengan dalil. Hukum-hakam agama yag dikeluarkan oleh beliau bukan sekadar pandangan kosong, malahan disertai dengan dalil-dalil.

2] Mendahulukan al-Quran daripada al-Sunnah dalam berdalil, walaupun beliau adalah di kalangan ahli hadith. Hal ini bermakna bahawa beliau akan mendapatkan ayat-ayat al-Quran terlebih dahulu sebelum pergi kepada hadith Nabi SAW.  

3] Beliau seorang yang alim dalam ilmu rijal. Oleh yang demikian, fikah beliau adalah berasaskan kepada sanad-sanad hadith sahih di sisi beliau. 

4] Meneliti aliran-aliran fikah yang telah wujud pada zaman sebelumnya. 

5] Biasanya beliau tidak membezakan antara sunat dan fardu, makruh dan haram kerana kedua-dua perkara itu perlu dilakukan atau ditinggalkan. Kalau sunat sekalipun maka elok untuk dilakukan, dan kalau makruh pula elok ditinggalkan. Oleh itu beliau mengambil sikap mendidik jiwa agar menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan segala laranganNya. 

6] Mengistinbatkan hukum-hakam tanpa menerangkan kaedah-kaedah yang digunakannya. Hal ini biasa dilakukan oleh para mujtahid mutaqaddimin.


Wallahua`lam. Semoga kita lebih mengenali fikah ahli hadith dengan lebih mendalam serta mengikuti jejak langkah mereka.         

Thursday, 20 September 2012

Nabi SAW Disakiti

Umat Islam baru2 ini dikejutkan dengan satu filem yang dihasilkan oleh musuh Islam berkaitan dengan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, umat Islam seluruh dunia bangun menyatakan bantahan terhadap filem tersebut.

Penghinaan terhadap Nabi SAW bukan sahaja berlaku pada masa kini sahaja, malahan ianya telah berlaku sejak Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul lagi. Oleh itu pada kali, saya akan bicarakan berkaitan dengan tindakan biadap yang dilakukan terhadap Nabi SAW dalam lipatan sejarah, agar kita sentiasa mengingati bahawa memperjuangkan agama Allah bukan satu perkara yang mudah, tetapi memerlukan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala provokasi musuh.

Penentangan Pemimpin Quraysh Terhadap Nabi Dan Para Sahabat

Setelah Nabi SAW menyampaikan Islam kepada penduduk Quraysh, maka para pemimpin Quraysh bangun menentang ajaran baru tersebut. Penentangan mereka ditujukan kepada Nabi SAW dan para sahabat. 

Nabi SAW antara inidividu yang paling banyak menerima penentangan daripada pemimpin Quraysh. Mereka mengganggu Nabi SAW dengan pelbagai cara. Misalnya pada satu ketika, sebahagian pemimpin Quraysh mengambil segenggam tanah, lalu menaburkan tanah tersebut atas kepala Nabi SAW ketika baginda berjalan-jalan di Makkah. Baginda pun pulang ke rumah dalam keadaan tanah masih berada atas kepalanya, lalu bangun salah seorang anak perempuannya untuk membersihkan tanah tersebut dari kepala baginda dalam keadaan anak perempuan baginda menangis. Lalu Nabi SAW bersabda: Wahai anakku, janganlah menangis, sesungguhnya Allah SWT Pelindung ayahmu.

Apabila saya (penulis blog) membaca kata-kata Nabi SAW ini yang terdapat dalam Tarikh al-Tabari dan Sirah Ibn Hisham, hati saya sebak seketika. Betapa sabar dan mulianya junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, menghadapi keadaan sedemikian.  

Berdasarkan situasi yang berlaku kepada Nabi SAW dan para sahabat, maka kenapakah Allah SWT tidak menghalang perkara tersebut daripada berlaku ke atas mereka sedangkan mereka di pihak yang benar?

Jawapan yang diberikan oleh Sa`id Ramadan al-Buti dalam karya Fiqh al-Sirahnya ialah manusia di dunia ditaklifkan untuk berdakwah menyeru orang ramai kepada Islam serta berjihad untuk meninggikan kalimah Allah SWT di muka bumi. Taklifan tersebut merupakan tanda ubudiyah manusia terhadap Penciptanya. Daripada melaksanakan taklifan tersebut, maka manusia akan menghadapi segala kesusahan, serta perlu melawan hawa nafsu dalam menghadapinya. [Fiqh al-Sirah (2010), Dar al-Fikr, h. 78].

Oleh yang demikian, untuk berjuang di jalan Allah dan menyeru manusia kepada Islam, maka tidak mesti tidak akan menghadapi kesusahan yang tidak dapat dielakkan. Hal ini adalah tabii manusia yang berjuang di jalan Allah.  

Sahabat Melindungi Nabi SAW Ketika Disakiti

Ketika mana Nabi SAW berdakwah di Taif, baginda disakiti dengan begitu teruk sekali. Tindakan yang dilakukan oleh sahabat ialah melindungi Nabi SAW daripada dicederakan. Pada ketika itu, sahabat yang melindungi baginda SAW daripada disakiti ialah Zayd bin Harithah RA. Ia menjadikan dirinya sebagai perisai agar tiada satu batu pun yang akan sampai ke tubuh Nabi SAW. Setelah melakukan demikian, maka kepala Zayd bin Harithah cedera, tapi ia membiarkannya, asalkan Nabi tidak tercedera. Betapa sayangnya, sahabat kepada baginda SAW.  

Bagi kita sebagai umat Islam kini, sudah tiada peluang untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Zayd bin Harithah. Apa yang perlu kita lakukan kini ialah mengikuti sunnah baginda SAW dalam berdakwah dan menyampaikan ajarannya di muka bumi, serta bersabar menghadapi segala tindakan provokasi musuh. InsyaAllah, Islam akan tersebar dengan begitu jayanya..Sinar Islam pasti akan kembali..wallahua`lam..

Semoga bantahan yang kita lakukan di seluruh dunia adalah tanda cinta dan kasih kita kepada baginda Rasulullah SAW...

Monday, 23 July 2012

Pandangan Imam Bukhari Terhadap Akad Ijarah (Upah Jampi)

Dalam salah satu tarjamah bab dalam Kitab Ijarah, Imam Bukhari ada membincangkan mengenai upah jampi. Tarjamah bab tersebut berbunyi: 
باب مَا يُعْطَى فِى الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
Maksudnya: Bab Sesuatu Yang Diberikan Dalam Hal Jampi Ke Atas Sekumpulan Kabilah Arab Dengan Surah al-Fatihah

Berdasarkan kepada tarjamah bab ini, Imam Bukhari membawakan hadith daripada Ibn `Abbas daripada Nabi SAW yang berbunyi:
أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ 
Maksudnya: Sesuatu yang paling berhak untuk kamu ambil sebagai upah ialah dengan Kitab Allah.

Berdasarkan hadith yang dibawa ini, maka mengambil upah disebabkan menggunakan ayat-ayat al-Quran adalah dibolehkan.

Selain itu, Imam Bukhari juga membawa kata-kata al-Sha`bi yang menunjukkan Imam Bukhari setuju dengan kata-kata ini di mana al-Sha`bi mengatakan:
لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلاَّ أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ
Maksudnya: Tidak disyaratkan apa-apa terhadap orang yang mengajar melainkan sekiranya ia diberikan sesuatu (upah) maka ia boleh terima upah itu.

Seterusnya Imam Bukhari membawa kata-kata al-Hakam iaitu:
لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ
Maksudnya: Aku tidak mendengar sesiapa pun yang mengatakan tidak boleh bagi seseorang yang mengajar itu mengambil upah.

Berdasarkan kata-kata al-Hakam ini membawa erti mengambil upah dengan mengajar adalah dibolehkan berasaskan ijma` sukuti.

Hadith yang dibawa oleh Imam Bukhari yang mengikut syarat Sahihnya adalah begitu panjang. Hadith yang dibawa itu mengisahkan mengenai sebahagian sahabat yang bermusafir bertemu dengan sekumpulan Kabilah Arab. Dipendekkan cerita, ketua kumpulan bagi Kabilah Arab itu disengat, lalu salah seorang dari sekumpulan sahabat tadi mengubati sengatan itu dengan jampi menggunakan surah al-Fatihah. Lalu sekumpulan sahabat diberikan upah dengan sebab jampi tadi.

Oleh yang demikian, stail tarjamah bab serta hadith yang dibawa oleh Imam Bukhari menunjukkan kecenderungan beliau membolehkan mengambil upah daripada jampi yang dilakukan itu atau perkara-perkara lain yang seumpamanya seperti mengajar al-Quran dan sebagainya. Wallahua`lam.

Sunday, 22 July 2012

Pandangan Imam Bukhari Terhadap Akad Ijarah (sambungan)

Bab yang dipilih pada kali ini ialah berkaitan dengan tempoh kerja yang diberikan tetapi tidak diterangkan kerja yang dilakukan secara terperinci. Pada hari ini, perkara ini boleh diaplikasikan dalam sistem kerja secara kontrak di mana tempoh yang diberikan kepada seseorang untuk bekerja ditentukan. Kerja yang akan dibuat itu adalah terpulang kepada profesion yang diceburi oleh seseorang.

Imam Bukhari menamakan bab ini sebagai: "باب مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ", Bab Seseorang Mengambil Orang Bekerja, Lalu Diterangkan Tempoh, Tetapi Tidak Diterangkan Kerja. Kebolehan perkara ini adalah berdasarkan kepada firman Allah SWT:
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28)
27. bapa perempuan itu berkata (kepada Musa): "Aku hendak mengahwinkanmu Dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini, Dengan syarat Bahawa Engkau bekerja denganku selama delapan tahun; Dalam pada itu, jika Engkau genapkan menjadi sepuluh tahun, maka Yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. dan (ingatlah) Aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu; Engkau akan dapati Aku insya Allah, dari orang-orang Yang baik layanannya".
28. Musa menjawab: "Perjanjian itu adalah antaraku denganmu (tetap dihormati bersama); Yang mana sahaja dari dua tempoh itu Yang Aku tunaikan, maka janganlah hendaknya Aku disalahkan. dan Allah jualah menjadi Pengawas terhadap apa Yang kita katakan itu".


Kerja kontrak yang kita lakukan pada hari ini adalah hampir sama dengan konsep ini iaitu tempoh diberikan, tetapi kerja yang dilakukan itu tidak ditentukan dengan terperinci. Misalnya tugasan seseorang sebagai guru sambilan, maka ia hanya diberi tempoh sekian-sekian untuk bekerja. Kerja secara terperinci itu terpulang kepadanya, asalkan dibuat mengikut kehendak majikan. Wallahua`lam.  

Friday, 20 July 2012

Kelebihan Puasa

Bidang kajian saya adalah fiqah Imam al-Bukhari. Oleh itu, blog yang saya buat ini akan dipenuhi dengan pandangan Imam al-Bukhari menerusi tarjamah bab dalam Sahih al-Bukhari. Memandangkan kita telah memasuki bulan Ramadan, dan hari ini adalah hari pertama kita berpuasa Ramadan bagi tahun 2012, maka saya akan bawakan sebahagian pandangan Imam Bukhari berkaitan dengan puasa. Tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah berkaitan dengan kelebihan puasa.

Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menamakan tarjamah bab kedua dalam Kitab al-Sawm sebagai: "باب فَضْلِ الصَّوْمِ" bermaksud, Bab Kelebihan Puasa. Berdasarkan kepada tarjamah bab Imam Bukhari ini, beliau ingin menyatakan bahawa berpuasa sama ada puasa wajib atau puasa sunat mempunyai kelebihan yang tersendiri lebih-lebih lagi puasa wajib. Menurut penulis, puasa wajib adalah lebih berbanding dengan puasa sunat. Ini kerana dalam ibadah solat misalnya, ibadah solat wajib mempunyai banyak kelebihannya berbanding dengan ibadah solat sunat. Begitu juga dengan puasa, sudah tentu puasa wajib adalah lebih mengatasi puasa sunat. 

Dalil hadith yang dibawa oleh Imam Bukhari dalam bab ini ialah: 
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ . مَرَّتَيْنِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى ، الصِّيَامُ لِى ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا »
Rasululllah SAW bersabda: Puasa itu adalah sebagai perisai. Oleh itu, jangan seseorang yang berpuasa itu mengeluarkan perkataan yang kotor dan sia-sia. Sekiranya terdapat seseorang yang memerangi atau mencela orang yang berpuasa, maka ia hendaklah berkata: Aku sedang berpuasa. 2 kali. Demi jiwaku yang berada di tanganNya, benar-benar bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada haruman kasturi. Ia meninggalkan makan, minum dan keinginan syahwatnya kerana Aku. Puasa itu adalah urusanku, Aku lah yang memberi ganjaran kepadanya. Satu kebaikan yang dilakukan, akan digandakan sepuluh kali ganda.

Biasanya dalil hadith yang dibawa oleh Imam Bukhari ini digunakan oleh para penceramah di masjid-masjid untuk puasa-puasa yang sunat. Imam al-Bukhari dalam hal ini membawanya untuk puasa wajib bagi menunjukkan kepada kita bahawa berpuasa dengan ikhlas, meninggalkan kata-kata yang sia-sia, mempunyai banyak kelebihannya di sisi Allah SWT. Ganjaran pahala untuk puasa wajib ini, diberikan secara langsung oleh Allah SWT. Oleh yang demikian, puasa wajib yang kita lakukan ini perlu berkualiti, bukannya dijadikan sebagai adat kebiasan sahaja bahawa apabila masuk Ramadan perlu berpuasa. Hanya sekadar itu. Tetapi kita perlu melakukannya dengan bersungguh-sungguh kerana Allah.

Menerusi riwayat tambahan daripada Sa`id bin Mansur daripada Mughirah bin `Abd al-Rahman daripada Abu al-Zinad, perisai yang terdapat di dalam hadith adalah perisai daripada api neraka. Ini bermakna, puasa yang dilakukan dengan tekun itu merupakan perisai kita daripada dihumbankan ke dalam neraka. Menerusi hadith daripada Abu `Ubaydah bin al-Jarrah dan tambahan daripada al-Darimi, perisai itu boleh rosak sekiranya kita melakukan ghibah (mengumpat) ketika berpuasa. Mengumpat adalah salah satu daripada kata-kata kotor sebagaimana dalam hadith di atas.

Oleh yang demikian, kita perlulah berpuasa dengan tekun, menjaga kata-kata daripada mengungkapkan ucapan yang sia-sia dan kotor. Semoga puasa yang kita laksanakan pada tahun ini adalah berkualiti dan lebih baik daripada tahun sudah. Wallahua`lam.